Tuesday, November 13, 2007

Article in Bumerangi/ Artikkeli Bumerangissa

Bumerangi on Suomi-Australia- yhdistysten Liiton lehti.
Lehdessä no 2/2007 on juttu Kielisten maassa-kirjasta, ja vähän kirjan tekijästäkin.
Kotisivut: http://www.suomi-australia.fi/

League of Finnish-Australian Societies publishes a magazine called Bumerangi.
If you are interested, there is an article of Finns Down Under, and a little bit about the author too, in the latest issue 2/2007.
Webpage: http://www.suomi-australia.fi/

No comments: