Wednesday, August 15, 2007

Critique in Keskipohjanmaa/ Kritiikki Keskipohjanmaa-lehdessä

I am happy to announce that Finns Down Under has been recognised by the newspaper Keskipohjanmaa in Finland. Here is a link to the critique. ("Kun koti jää, kaikki muuttuu" - When home is left behind, everything changes.)

The critique has been written by M. Ripsaluoma (edit 17.8.07 Ripsaluoma´s webpage). I am very pleased with the result. At first the writer introduces some facts about immigration, then she illuminates the contents of the book briefly in a positive light and towards the end she poses a relevant question: for whom has the book been written for.

This, indeed, is the question which made the book hard to sell any publisher. Publishers need a neat audience to whom they can market the book. Finns Down Under cannot be easily marketed to any one specific group - but different groups. That kind of marketing is complicated and, partly therefore, expensive.

Finns Down Under, in my mind, is meant for people interested in migration/ photography/spoken language / Finnish (cultural and social) history/ memories and how people remember things... just to name a few.

______

Kielisten maassa-kirjasta on tänään ilmestynyt arvostelu Keskipohjanmaa-lehdessä. Tässä linkki kritiikkiin. http://www.keskipohjanmaa.net/gen/kirjat.asp "Kun koti jää, kaikki muuttuu".

Mainion kritiikin on kirjoittanut M. Ripsaluoma (edit 17.8.07: Ripsaluoman verkkosivut ). Ensin kirjoittaja kertoo yleisluontoisesti siirtolaisuuteen liittyviä asioita, sitten hän tiivistää kirjan sisältöä positiivisessa hengessä ja loppupuolella juttua hän esittää erittäin asiaankuuluvan kysymyksen: kenelle kirja on kirjoitettu.

Tämä juuri on se kysymys, jonka uskon olleen painavimman syyn sille, miksi kirjalle oli vaikeaa löytää kustantajaa. Kustantaja tarvitsee tarkoin määrätyn ostajakunnan kenelle markkinoida kirjaa. Kielisten maassa-teosta ei voi oikein markkinoida vain yhdelle ryhmälle, vaan useille erillisille ryhmille. Sellainen markkinointi on vaikeaa ja (osittain siksi) kallista.

Minä olen ajatellut kirjan kiinnostavan mm. siirtolaisuudesta/ valokuvauksesta/ kielen tutkimuksesta/Suomen (kulttuuri- ja sosiaali-)historiasta/muistoista ja muistamisesta kiinnostuneita... muutamia mainitakseni.

No comments: